VELIMSKY CONSULT

Pomocí ověřených dat a procesů přinášíme fakta pro důležitá rozhodnutí. Pomocí spolupráce s prověřenými odborníky je pak pomáháme uvádět do pohybu.

Níže je pro vás přichystán krátký souhrn nejčastějších zadání.

AKVIZICE NOVÝCH KLIENTŮ

B2B, B2C

Najdeme vám tu správnou cílovou skupinu.
Pozveme k vám nové klienty.

OPTIMALIZACE PROCESŮ A NÁKLADŮ

provoz, výroba, projekt, výběrové řízení

Začneme u samotné podstaty projektu, obchodního plánu a projdeme i zdánlivě nepodstatné nákladové položky.
Dodáme tvrdá data pro efektivní a správné rozhodnutí.

LIDSKÉ ZDROJE, TESTOVÁNÍ

Zjistíme kdo je přínosem a doplníme chybějící hráče do týmu. Zminimalizujeme chyby lidského faktru.

NÁKUP, PRODEJ A MONETIZACE

vlastnické a obchodní podíly, know-how

Pomůžeme při citlivých transakcích, jako jsou změny vlastnictví majetku (hmotného, nehmotného i toho duševního).
Přetvoříme pasiva na aktiva.

OCHRANA ZÁJMŮ, PRÁV A VLASTNICTVÍ, INFORMAČNÍ SERVIS

Prevence, informace a zkušení partneři.
Nabídneme řešení.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

→ consult@velimsky.com